Obrazovni program

Hrvatski rječnik

Hrvatski centar priredjuje svaki tajedan različnih jezičnih tečajev gradišćanskohrvatskoga jezika za sve stepene starosti i znanja.

Uza te tekuće tečaje nudi Hrvatski centar šarolik i većjezični kulturni i obrazovni program s predavanji, diskusijami, vernisažami, izložbami, koncerti i društvenimi dogodjaji. Aktualni program morete najti pod natuknicom priredbe na domaćoj stranici Hrvatskoga centra.

Dvojezičnu cjelodnevnu brigu o dici nudi dvojezična dičja grupa Viverica.

Pojedini jezični tečaji u Hrvatskom centru odlikuju se različnimi sadržajnimi težišći, zgledajući se na različnu jezičnu kompetenciju pohodnikov tečajev. Sve tečaje peljaju pedagoški i stručno kvalificirane učiteljice i učitelji. Tečaji za dicu i mlade su besplatni.

Podučavaju isključivo nositelji jezika. Jedan tečaj za mlade predaje uz jezičnu kompetenciju i stvarno znanje o povijesti i književnosti Gradišćanskih Hrvatov, a tečaj narodnih plesov za dicu i mlade posreduje uz jezičnu kompetenciju i praktično upoznavanje s tradicionalnimi narodnimi jačkami i plesi Gradišćanskih Hrvatov.

Hrvatski centar - Schwindgasse 14, 1040 Beč; tel: +43 1 504 63 54; e-mail: ured@centar.at
Webdesign i CMS: Kristijan Karall, tel: +43 664 1518207; ured@novinet.info