Hrvatski akademski klub

HAK

Hrvatski akademski klub (HAK) je udruženje gradišćanskohrvatskih akademičarov i študentov. Osnovan je 1948. u Beču, kade ima još dandanas – uz željezno – svoje sjedišće.

Skupa s Hrvatskim gradišćanskim kulturnim društvom u Beču je Akademski klub nositelj Gradišćansko-hrvatskoga Centra u Beču.

Izraziti cilj Hrvatskoga akademskoga kluba je podupiranje, očuvanje i daljnje razvijanje gradišćanskohrvatskoga jezika, identiteta i kulture pred svim u Austriji, no i u Ugarskoj i Slovačkoj. Hrvatski akademski klub gleda sebe kot zastupničtvo interesov Gradišćanskih Hrvatov na temelju Državnoga ugovora 1955 u Beču (član 7) i zalaže se za poboljšanje i prilagodjenje pravne i političke situacije potriboćam sadašnosti.

Hrvatski akademski klub se razumi kot sticališće različnih društvenopolitičkih strujanj unutar hrvatske narodne grupe. Važan cilj mu je poboljšanje odnosov med većinom i manjinami uz respektiranje i poštivanje identitetov i jezikov svih pripadnikov.

Na medjunarodnoj razini angažira se HAK kot osnivački član Mladine Europskih narodnih grup (JEV).

Reprezentativna študija Instituta za demoskopiju OGM po nalogu Saveznoga kancelarstva je nedavno pokazala, da je Hrvatski akademski klub za Hrvatskim kulturnim društvom daleko najpoznatija organizacija narodne grupe. U rezimeju študija naziva Kulturno društvo i Hrvatski akademski klub kot “očekivano prava društva narodne manjine”.

Hrvatski akademski klub je zastupan u Savjetu za hrvatsku narodnu grupu u Saveznom kancelarstvu. Sadašnji predsjednik HAK-a je David Karall.

Težišća djelovanja Hrvatskoga akademskoga kluba:

za kontakte:

Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Wien/Beč

tel.:  +43 (1) 504 63 54
fax.: +43 (1) 504 63 54 - 9
e-mail: info@hakovci.org

Već informacijov o HAK-u vidi ovde.