Medijski centar

Redakcije najvažnijih neodvisnih novin Gradišćanskih Hrvatov imaju svoje sjedišće u Gradišćansko-hrvatskom Centru.

 

Mediji

Put
PUT je naziv časopisa Gradišćanskih Hrvatov u Beču. PUT je obiteljski časopis sa širokim tematskim spektrom, a izdaje ga Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD). Svoju glavnu pažnju PUT posvećuje življenju Gradišćanskih Hrvatov u Beču. Časopis izlazi šestkrat u ljetu na gradišćanskohrvatskom i s nekoliko člankov na nimškom jeziku.

Uredničtvo i pretplate: hgkd@HrvatskiCentar.at


Novi glas
Glasilo Hrvatskoga akademskoga kluba Novi glas je časopis za politiku, znanost i kulturu. Izlazi četire pute u ljetu na gradišćanskohrvatskom jeziku.

Online izdanje časopisa: http://hrvatskicentar.at/noviglas

Uredničtvo i pretplate: hak@HrvatskiCentar.at

Hrvatske novine
Ov tajednik izdaje Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD). Hrvatske novine su najprošireniji list Gradišćanskih Hrvatov, a izlazu od 1910. ljeta. Glavno sjedišće uredničtva je Željezno. Hrvatske novine informiraju svaki tajedan na 32 strani na gradišćanskohrvatskom jeziku. Mimo toga izlazu najvažniji prinosi petkom u internetu. Izdanje Hrvatskih novin u internetu stoji na raspolaganje i na nimškom jeziku. Uredničtvo morete dostignuti pod  ured@hrvatskenovine.at.