Društveni i klupski centar

 

Gradišćansko-hrvatski Centar je središće kulturnoga života Gradišćanskih Hrvatov u Beču. Mimo toga igra Gradišćansko-hrvatski Centar važnu ulogu i za cjelokupnu hrvatsku narodnu grupu.

Skoro jedna tretina narodne grupe živi jur u Beču. Ni u jednoj krajini Gradišća ne živi toliko Hrvatov kot u saveznom glavnom gradu.

Gradišćansko-hrvatski Centar je redovito sastajališće pripadnikov hrvatske narodne grupe, drugih manjin kot i mnogih pripadnikov većinskoga naroda.

Iako je spektar naših priredab dost širok, ima Gradišćansko-hrvatski Centar ipak stalno pred očima iste cilje: informirati, rušiti predrasude, integrirati, stavljati kulturne i društvenopolitičke akcente. I dandanas Centar živi u velikoj mjeri od nesebičnoga zalaganja mnogih pojedincev. Velik broj Gradišćanskih Hrvatov vidi u Centru mjesto susreta i kutljac zavičaja u velegradu.

Kot most med varošem i selom (Gradišćem) Centar pruža ljudem mogućnost gajiti tradicije i osvajati nova duhovna strujanja.

Slijedeća i društva i ustanove imaju kod nas svoje sjedišće, mjesto svojih probov ili svoju kontaktnu adresu.

Ako kanite znamda sudjelivati u nekom društvu ili nekoj grupi, obratite se prosim osobi za kontakte!


Folklorni ansambl KOLO-SLAVUJ

KOLO-SLAVUJ je centralni folklorni ansambl Gradišćanskih Hrvatov.

On postoji od 1971. ljeta. Njegovi člani, momentano skoro 60 aktivnih plesačic i plesačev odnosno muzičarov, dolazu iz različnih mjest Gradišća, Slovačke i iz Beča.

Uz pomoć priznatoga etnologa i etnokoreografa iz Hrvatske je ansambl Kolo Slavuj istraživao stare hrvatske plesne elemente, pjesme i običaje. Na temelju istraženoga materijala je stvoreno šest koreografijov, u ki se scenski predstavljaju publiki plesi, pjesme i običaji. Mimo toga ima Kolo Slavuj u repertoaru četire koreografije s plesi i pjesmami iz Hrvatske.

Publikacije:

LP: “Na toj vašoj placi”, “Poslušajte priliku”
CD: “Iskre”
Knjiga: “Kolo Slavuj” – Plesi i pjesme Gradišćanskih Hrvatov

Svečani spisi k 5., 10. i 20. obljetnici postojanja.

Snimanja za razl. televizijske emisije i med drugim televizijska dokumentacija ORF-a od pol ure, sudjelovanje pri igranom televizijskom filmu.

Odlikovanje: Europska nagrada za folklor zaklade F.V.S. Hamburg (1990.)

Za kontakte: Gabrijela Novak-Karall, tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Športsko društvo SC GRADIŠĆE

Športsko društvo SC GRADIŠĆE je športska sekcija Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču (HGKD). Momentano je društvo zastupano jednom aktivnom i jednom rezervnom momčadom u 1. razredu A Bečke nogometne lige. Mjesto i vrime igar za prvenstvo, a takaj i o mogućnosti aktivnoga sudjelovanja pri igranju i treningu morete doznati kod osobe za kontakte.

Mimo provodjenja igar društvo redovito organizira zabavne priredbe u svojem društvenom lokalu u Gradišćansko-hrvatskom Centru. Termine morete doznati iz programa priredab.

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Mišoviti zbor OTVORENA SRCA

Mišoviti zbor OTVORENA SRCA postoji jur 15 ljet dugo. Oko 40 njegovih članov proba jednoč u tajednu (ponediljkom, 19:30) u Gradišćansko-hrvatskom Centru. U svojem repertoaru imaju hrvatske narodne jačke iz Gradišća i Hrvatske, ali i jednu mašu ter klasične pjesme na drugi jeziki. Rado primaju dobre pjevačice i pjevače. OTVORENA SRCA posvećuju osebujnu pažnju i veselomu druženju i skupnomu svečevanju i jačenju.

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Tamburaški sastav HAKOVSKI TAMBURAŠI

Tamburaški sastav HAKOVSKI TAMBURAŠI je otvorena grupa, ka nastupa u različnom sastavu prema potriboći. Njev široki repertoar starih hrvatskih šlagerov i narodnih jačak iz Gradišća, Dalmacije i Slavonije je jako obljubljen osobito pri privatni partiji i zabava.

Otvorenost grupe se zrcali i u tom, da ona redovito poziva goste, da bi ojačali osnovni sastav. Svaki, ki igra tambure, je srdačno pozvan na tamburanje s grupom.

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Tamburaški sastav TAMBEĆARI

“Rock i pop na tamburici” je geslo sastava TAMBEĆAROV. Šest muzičarov iz Gradišća, Slovačke i iz Koruške koraknulo je u tamburaškoj sceni Austrije na novi put. Na tamburici, tradicionalnom i dosada na folklor ograničenom instrumentu, oni igraju šarolik repertoar, od narodnih jačak početo ča do moderne zabavne muzike. Od ljeta 1996. nastupali su na različni pozornica Gradišća, Beča, Koruške, Slovačke i Ugarske. Njevi dosadašnji vrhunci su skupni nastupi s grupami “Latino”, “Prljavo kazalište” i s bečkom “Wiener Tschuschenkapelle”.

Za kontakte: Aleksandar Černut, tel.: +43 (676) 337 92 20

<<< na početak >>>


Muzička grupa HATSKI TRIO

HATSKI TRIO nudi u svojem programu autentičnu muziku Hrvatov na Hati na samom sjeveru Gradišća. U jačka Hacev, na križanju hrvatske, nimške, ugarske i slovačke kulture, prožete židovskimi uticaji i muzikalnom tradicijom Romov, očuvala se je osebujna kultura jačak. Uz autentičnu narodnu muziku stoju na programu Hatskoga trija i čitanja autentičnih tekstov iz 500-ljetne povijesti Gradišćanskih Hrvatov. Originalni historični teksti – počevši s ljetom 1539. (o organiziranom preseljavanju Hrvatov u Dolnju Austriju i u Gradišće sa strane oblasti) i uključivši zgode i nezgode povijesti Hrvatov tokom stoljeć ča do dana današnjega – daju na zabavan i zanimljiv način uvid u zahadjanje “domaćih” s “došljaki”.

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Dičja folklorna grupa PIPLIĆI

Grupa PIPLIĆI postoji od ljeta 1986 i se sastoji od 25 dice i mladih u starosti od 6 do 15 ljet. Probe se održavaju svaki tajedan ponediljkom od 18.00 do 19.30 u okviru tečaja za narodne plese. Tečaj kani u prvom redu zbuditi u dici veselje na plesu, kretanju i muziki. No mimo toga grupa omogućuje dici i pristup hrvatskomu jeziku, razvija i jača njevu aktivnu i pasivnu jezičnu kompetenciju.

Peljanje i kontakti: Štefan Novak, tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


Čuvarnica/dičja grupa VIVERICA

Dvojezična dičja grupa VIVERICA je prva dvojezična, hrvatsko-nimška, ustanova za skrb o dici u starosti od 2 do 6 ljet, a postoji od ljeta 1993.

već informacijov na domaćoj stranici VIVERICE

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>


KLUB SENIOROV

Klub seniorov u Gradišćansko-hrvatskom Centru je posebna sekcija Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču. U klubu seniorov su se naši “još aktivni mladi” sami organizirali. Sastaju se svakoga drugoga petka u Centru (Schwindgasse 14), kade se nudi šarolik program. Svenek nanovič se najde ljudi za hartanje ili igru na daski. Redovito se priredjuju predavanja na zanimljive teme, specifične za seniore, i zabavni izleti. Točne termine morete doznati u pregledu programa.

Za kontakte: tel.: +43 (1) 504 63 54

<<< na početak >>>