Centar

Gradišćansko-hrvatski Centar (CGH) razumi se kot interkulturna ustanova, ka sudjeluje s mnogobrojnimi društvi i institucijami Beča, Gradišća, drugih saveznih i susjednih zemalj. Centar nudi nove perspektive i mogućnosti za razvitak i život vlašće narodne grupe kot i za sudjelovanje s drugimi grupami i s većinskim narodom.

Plan smještaja Gradišćansko-hrvatskoga Centra najt ćete ovde.

Hrvatski akademski klub i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču su nositelji Gradišćansko-hrvatskoga Centra. Obadvoja društva jur desetljeća dugo djeluju na manjinskom i kulturnom polju.

HAK Hrvatski akademski klub (HAK) ima svoja tradicionalna težišća u djelovanju za mladinu, u brigi za študente, u manjinskoj politiki, ali i na znanstvenom području.

HGKD

Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD) se obraća Hrvatom svih generacijov, svim društvenim slojem, ne zgledajući se na njevo političko, socijalno ili bilo ko drugo porijeklo.

Polazeći od opsežnoga djelovanja na polju kulture i obrazovanja za  Gradišćanske Hrvate kani Gradišćansko-hrvatski Centar sve već uvezati u svoje aktivnosti i druge narodne grupe kot i većinski narod.

Gradišćansko-hrvatski Centar dostaje potporu od Saveznoga kancelarstva (podupiranje narodnih grup), od Ministarstva za podučavanje i kulturne posle i od Odiljenja za kulturu grada Beča.

Na ovi stranica se informirajte opširnije o našem medijskom centru, centru za komunikaciju, centru za informaciju ter društvenom i klupskom centru kot i o Hrvatskom akademskom klubu i o Hrvatskom gradišćanskom kulturnom društvu.

Pojedine centre odiberite na desnoj strani.