Klepi spravlja gnjazdo


Mama:

Halo, Agnje Štrok na aparatu.
Gdo? Juliana, ti? Kako dugo se jur nismo vidile? Kako ti ide?

Klepi:

Mama, gdo je?

Mama:

Pak kako ide Lajošu, pak malomu Pištiju?

Klepi:

Gdo je to, Mama?

Mama:

Pst, sad si drž tvoj kljun.
Ne, ne ti, oprosti. No kada ćete nas dojt opet pogledati?

Mama:

Ča, zaistinu. Kada? Danas ste u našem kraju? Da, da, onda nek dojdite mirno mimo. Štrokovo gnjazdo broj sedam, veljek za crikvenim turmom. Ne, ne. Ništ ne tribate donesti! Do kašnje!

Klepi:

Gdo je to bio, Mama?

Mama:

Koliko puti ti moram još reći, da pri telefoniranju nimaš nutarbleketati. Štrok se mora sramovati s tobom!

Klepi:

Da, dobro. Ali gdo je to bio sada?

Mama:

To je bila tvoja teta Juliana, sestrica tvojega oca.

Klepi:

Ta ka je udata za teca Ivana?

Mama:

Ne, ona je udata za teca Lajoša, pak imaju na kaštelu u Fortnavi gnjazdo.

Klepi:

Ča, pravi kaštel? S grofi, i s vlašćim duhom, ki straši ljude?

Mama:

Fortnava je strašno, strašno star kaštel u Gradišću. To je zmožna tvrdjava. Ali grofov već nije onde, samo njevo oružje i stare sablje si moreš još pogledati. Pak, je li imaju duha, ki straši ljude, toga ne znam.

Klepi:

To je ali dosadno.

Mama:

No da. Na svaki način mi nećemo letiti k njim, nego oni ćedu dojti otpodne k nam na goste.
O Bože, kako nek ovde u gnjazdu izgleda. To nije za vjerovati. Klepi, svenek ostavljaš tvoje dugovanje po cijelom gnjazdu. A ja bi pak morala sve poramati i spravljati.
Ti su iz kaštela sigurno naučni najbolje jiliše. A ja još nisam bila kupovati.

Klepi:

Nema problema, Mama. Neka počet flipati. Ja ću spraviti i lipo urediti naše gnjazdo, a ti poj donle kupovati.

Mama:

Dobra ideja, Klepi. Ča mi je još sve triba za turtu? Muke, soli,... Ili ću im speći pletenicu? O Bože, moram se popašćiti!

Klepi:

Svenek ta rodbina. Pak svenek kanu dojti na goste. Ča ovo imamo? Ah, reket za tenis. No, ta sigurno ne sliši simo. Van s njim.
Glej, trumbita! Ho, od zadnjega kiritofa. Kraj s njom.
No, a tatin bočkor. Kade je nek drugi? No svejedno. A ča je ovo? Oje, to je bila floša kečupa.
Ali playstation moj, pak medvidaci ćedu ostati ovde.
Haj Tata!

Tata:

Ča se je ovde stalo, sinak moj?

Klepi:

Gosti ćedu dojti k nam. Teta Juliana i tetac Lajoš i njevo strašilo. Mama je išla kupovati. A ja grod spravljam.

Tata:

Paperlaklap! To kani biti spravljanje? Ti si sve brcao iz gnjazda van! Poglej jednoč doli, kako tote izgleda! To je strašno!

Klepi:

Ah da, oprosti. Ali ovde zgora zaistinu nimamo dost mjesta za sve. Da, u kaštelu bi morali živiti!

Tata:

No da, Klepi. Neka biti nezadovoljan. Ovde zgora kraj crikvenoga turma, ovde nam je isto lipo.

Klepi:

Da, ali kaštel ovo nije. Morebit znam pitati tetu Julianu i teca Lajoša, je li smim koč kod njih prenoćevati. A pak ću njevo strašilo tako noro prestrašiti, da već neće znati, kako se zove, hihihi!

Tata:

Neka se tako na nje držati, Klepi.
Da, halo? Joško Štrok na aparatu.
Da, halo, Juliana. Danas ćete k nam, bud?

Klepi:

Gdo je to, Tata?

Tata:

No, to mi je ali žao. No, kako da ne?

Klepi:

Gdo je to, Tata?

Tata:

Sad drži si jednoč tvoj kljun. Ništ ne morem razumiti.
Ne, ne ti, oprosti.
No takova škoda. No, pak mu željim da friško opet ozdravi!

Klepi:

Je teta Juliana bolesna i ne more dojti?

Tata:

Ne, teta Juliana nije bolesna.

Klepi:

Ili tetac Lajoš. Je ta bolestan?

Tata:

Ne, ni ta nije bolestan.

Klepi:

No hodi, reci jur. Je mali Pišti bolestan?

Tata:

Ne, niti ta ne. Ali njevo strašilo u kaštelu je bolesno. A tetac Lajoš mora mjesto njega ljude strašiti.

  štorice/Geschichten:
Klepi se zleže iz jaja
Klepi schlüpft aus dem Ei
Klepi se uči letiti
Klepi lernt fliegen
Klepi ide s roditelji na piknik
Klepi macht mit seinen Eltern ein Picknick
Klepi spravlja gnjazdo
Klepi räumt das Nest auf.
Klepi kani nastati poznat jačkar
Klepi will ein berühmter Sänger werden
Klepi je upoznao drugu živinu
Klepi lernt ein neues Tier kennen
Klepi kani jahati na krava i na svinja
Klepi will auf Kühen und Schweinen reiten
Klepi i Sandy idu u cirkus
Klepi und Sandy gehen in den Zirkus
Klepi i Sandy idu na izlet na tvrdjavu Fortnava
Klepi und Sandy besuchen die Burg Forchtenstein
Klepi i Sandy svečuju
Klepi feiert mit Sandy